Publicaties

Peremptoir Gesteld - de bomen en het bos van het financiële recht

Peremptoir Gesteld, Arnhems Balie Bulletin 2010/3, p. 13