Financieel recht & pensioenvraagstukken

Adviseren

Keijser Van der Velden treedt op voor partijen die actief zijn op de financiële markten en in de pensioensector. Wij adviseren banken, beleggingsondernemingen, beheerders van (gereguleerde en ongereguleerde) beleggingsinstellingen, pensioenuitvoerders en hun opdrachtgevers, pensioenuitvoeringsorganisaties, betaalinstellingen, crowdfunding-platforms, crypto-aanbieders en –dienstverleners.

De ontwikkelingen in de praktijk van onze cliënten verbinden wij met een grondig en actueel begrip van de relevante rechtsgebieden. Wij leggen verbanden tussen het burgerlijk recht, het rechtspersonenrecht, financieel recht en pensioenrecht. Wij hebben praktijkervaring opgedaan bij internationale beleggers, in het intern en extern toezicht, bij gerenommeerde advocatenkantoren en in de wetenschap. Onze kennis en ervaring stelt ons in staat cross-sectoraal en strategisch te adviseren.

Wij onderhouden goede contacten met de AFM en DNB.

Procederen

Ons doel is om bij geschillen een oplossing te vinden voor onze cliënt. Meestal gaat dat in goed overleg, maar soms is procederen de aangewezen weg.

Wij treden op bij geschillen in de financiële sector en de pensioensector, bijvoorbeeld over zorgplicht, governance, compliance, samenwerkingsverbanden en pensioenkwesties zoals uitvoeringsovereenkomsten en verplichte deelneming. Daarnaast hebben wij ruime ervaring met collectieve acties voor beleggers. Enkele zaken waarbij onze advocaten betrokken waren, vindt u hier.

Publiceren & doceren

Wij publiceren regelmatig over onderwerpen die ons vakgebied betreffen. Dat houdt de geest lenig en geeft ons de mogelijkheid verdere verdieping te zoeken. Wij verzorgen ook regelmatig cursussen voor advocaten, adviseurs en medewerkers van financiële ondernemingen. Advocaten en notarissen kunnen daarbij opleidingspunten verkrijgen.

De onderwerpen variëren van een algemene kennismaking met het financiële recht, een update van recente ontwikkelingen en jurisprudentie tot specifieke onderwerpen zoals (beheerders van) beleggingsinstellingen, zorgplicht en aansprakelijkheid, uitbesteding en pensioenvraagstukken zoals de wijziging van het pensioenstelsel.