Collectieve actie beleggers Centurion

Beleggersbelangen Centurion

In juni 2014 hebben drie beleggers in Centurion Vastgoed B.V. de Stichting Beleggersbelangen Centurion opgericht. De Stichting zet zich in voor de belangen van de beleggers, onder meer door schadevergoedingsacties tegen het vroegere management van Centurion en haar accountant VWGNijhof. 669 van de 686 beleggers hebben zich aangesloten bij de Stichting. Begin 2020 heeft de Stichting een schikking bereikt met de accountants. Mede daardoor kon vervolgens 17% aan de beleggers worden uitgekeerd. De schadevergoedingsactie jegens het vroegere management van Centurion loopt door.

Op deze pagina vindt u de nieuwsbrieven van de Stichting. Onderaan staan de statuten van de Stichting en het inschrijfformulier voor de beleggers. Prof. Jan Willem van der Velden begeleidt de Stichting. Hij treedt regelmatig op voor beleggers in collectieve acties.

Update 8 december 2020

Nieuws in de strafzaak tegen Ferdinand Snijtsheuvel:  de Hoge Raad laat zijn veroordeling in stand. De gevangenisstraf en de schadevergoeding van ruim 18 miljoen voor de beleggers is daarmee onherroepelijk geworden. Als Snijtsheuvel die vergoeding niet betaalt, moet hij mogelijk nog een jaar extra in de gevangenis blijven.

De Hoge Raad laat ook de opgelegde schadeveroedingsmaatregel in stand. Dat betekent dat de Staat zal proberen om namens de Stichting zo veel mogelijk van de schadevergoeding te innen. Omdat betaling door Snijtsheuvel onwaarschijnlijk is, kunnen beleggers wellicht aanspraak maken op een (beperkt) voorschot van de Staat. Keijser Van der Velden advocaten zal dat nader onderzoeken. 

Arrest Hoge Raad inzake Snijtsheuvel

Update 16 september 2020

De Advocaat-Generaal heeft zijn conclusie uitgebracht in de zaken van De Rijk, Van Eck en Snijtsheuvel. Volgens hem is de schadevergoeding aan de beleggers terecht toegewezen. De Hoge Raad verwacht in november uitspraak te doen. In de onderstaande nieuwsbrief licht de Stichting een en ander toe. 

Nieuwsbrief 16
Conclusie Advocaat-Generaal

Update 5 juli 2020

Het gerechtshof heeft de heren De Rijk, Snijtsheuvel en Van Eck in 2019 veroordeeld om aan de beleggers 75% van hun inleg te vergoeden, naast jarenlange gevangenisstraffen. De drie heren betwisten bij de Hoge Raad dat zij aansprakelijk zijn jegens beleggers.
Prof. Jan Willem van der Velden voert verweer ten behoeve van de beleggers. Hieronder vindt u het verweerschrift.

Verweerschrift bij de Hoge Raad

Update 15 april 2020

De Stichting heeft een schikking bereikt met de accountants van Centurion. De curator keert mede daardoor 17% van de inleg uit aan de beleggers. De schadevergoedingsactie tegen het management van Centurion loopt door bij de Hoge Raad. Mogelijk kunnen particuliere beleggers nog een aanvullende deel van hun schade vergoed krijgen via Slachtofferhulp. De curator verwacht eind 2020 een beperkte slotuitkering te doen. Meer hierover in de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 15

Update 21 december 2019

De besprekingen in de mediation verlopen tot nu toe constructief. Wij verwachten dat wij begin 2020 met nadere berichtgeving kunnen komen. De curator heeft de kavels in Costa Rico verkocht. De totale opbrengst is blijven steken op het bedroevend lage bedrag van USD 435.000. De cassatiezaken van de drie managers van Centurion worden tegelijkertijd door de Hoge Raad behandeld. Daarmee is enige tijd gemoeid. Dit kan variëren van zes maanden tot twee jaar.

Update 19 maart 2019

Belangrijke ontwikkelingen rondom Centurion. De curator doet een uitkering van 4%. De meeste grond in Costa Rica is verkocht en de civielrechtelijke procedure tegen de accountants is gestart. Hieronder vindt u de nieuwsbrief van het bestuur en het processtuk voor de procedure.

Nieuwsbrief 14

Verzoekschrift procedure

update 25 augustus 2017

De accountantskamer oordeelt dat de accountants van VWGNijhof hebben gehandeld in strijd met integriteit, deskundigheid en zorgvuldigheid en professionaliteit. De inschrijving van de heer Van der Rijt wordt voor drie maanden doorgehaald. De heer Van Mullem krijgt een waarschuwing. In de nieuwsbrief vindt u een korte samenvatting van de uitspraak. Ook gaat het bestuur in op de schadevergoeding die van VWGNijhof en de accountants wordt gevorderd.

Nieuwsbrief 13

Uitspraak accountantskamer 

update 20 juli 2017

Afgelopen maanden heeft het bestuur van de belangenstichting zich ingezet om te komen tot een eerste uitkering in het faillissement. Daarnaast sluit de curator zich aan bij de vordering op VWGNijhof en de betrokken accountants. Het netwerk achter Centurion is volop in het nieuws. De beleggers die zich hebben ingeschreven, worden daarover regelmatig geïnformeerd.

Nieuwsbrief 12

update 18 november 2016

De klacht tegen de betrokken accountants van VWGNijhof werd vandaag behandeld door de accountantskamer. Nadat beide advocaten een mondelinge toelichting hadden gegeven, heeft de accountantskamer nauwkeurig en uitgebreid gevraagd naar de rol van de twee accountants. In Nieuwsbrief 11 gaat het bestuur daarop nader in. De pleitnota van mr. Jan Willem van der Velden kan eveneens worden ingezien.

Nieuwsbrief 11
Pleitnota

update 20 juli 2016

De rechtbank heeft de heren De Rijk, Snijtsheuvel en Van Eck veroordeeld voor gevangenisstraffen van 3 tot 4 jaar. Centurion Vastgoed heeft de beleggers voor € 26 miljoen opgelicht. De rechtbank verwijst daarbij tientallen keren naar de controlerende rol die VWGNijhof volgens de brochures van Centurion had, maar die de accountants niet of nauwelijks vervulden. Het vonnis vindt u hier.

update 14 juni 2016

Nieuwsbrief 10 geeft het laatste nieuws omtrent de strafzaak tegen de heren De Rijk, Snijtsheuvel en Van Eck. Daarnaast heeft de Stichting een vordering en een klacht ingediend tegen twee accountants, die betrokken waren bij Centurion. Omdat de Stichting hierbij handelt ten behoeve van alle beleggers, stelt zij de desbetreffende stukken hier beschikbaar.

nieuwsbrief 10 Stichting Beleggersbelangen Centurion
aansprakelijkstelling accountants
tuchtklacht en producties (deels)

update 23 september 2015

Nieuwsbrief 9 is verzonden, met het nieuws rond de rechtszitting van 21 september, het faillissementsverslag van Mr. Korteweg en enkele ontwikkelingen in Costa Rica.

update 5 mei 2015

Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op het woonhuis van de heer Snijtsheuvel. Volgens het openbaar ministerie heeft hij de beleggers benadeeld voor circa € 21,5 miljoen. Op het woonhuis rust een hypotheek, zodat het beslag naar verwachting hooguit enkele tienduizenden euro zal opleveren.

update 24 april 2015

De achtste nieuwsbrief meldt het meest recente nieuws over de curator, het verhaal op Centauro, de vervolging van het vroegere management team van Centurion en de beleggingen in Costa Rica.

nieuwsbrief 8 Stichting Beleggersbelangen Centurion

update 20 februari 2015

In de zevende nieuwsbrief van de Stichting vindt u informatie over de curator, de waardering voor de aangifte inkomstenbelansting en de strafrechtelijke aangifte. Verder vindt u hier de laatste ontwikkelingen rondom de beleggingen in Pacific Gardens.

nieuwsbrief 7 Stichting Beleggersbelangen Centurion

update 3 december 2014

De Sichting informeert over de laatste ontwikkelingen, waaronder de bestuursverkiezingen, berichten van de curator, de beleggers in Pacific Gardens 1 en de rechtsbijstandsverzekeringen. Verder signaleert de nieuwsbrief de artikelen in de pers en op het Internet.

nieuwsbrief 6 Stichting Beleggersbelangen Centurion

update 2 oktober 2014

De Sichting nodigt de deelnemers uit om te stemmen voor de samenstelling van het bestuur. Daarnaast verzoekt de Stichting de deelnemers om de polis van uw rechtsbijstandsverzekering toe te sturen. Dan checken wij of u recht heeft op dekking.

nieuwsbrief 5 Stichting Beleggersbelangen Centurion

update 29 augustus 2014

In de vierde nieuwsbrief gaat de belangenstichting in op de ontwikkelingen in de eerste weken van het faillissement van Centurion.

nieuwsbrief 4 Stichting Beleggersbelangen Centurion

update 5 augustus 2014

Hieronder vindt u het antwoord op een tweetal veelgestelde vragen:

Waarom heeft mr. Korteweg Centurion failliet laten verklaren?

Mr. Korteweg heeft omzetting van de surseance in faillissement aangevraagd omdat hij tijdens de fase van surseance constateerde dat Centurion geen inkomsten had en er niet op korte termijn uitzicht was op een verbetering van die situatie. In een dergelijk geval is het in een surseance gebruikelijk dat de bewindvoerder de rechter vraagt de surseance om te zetten naar een faillissement. Bij gebrek aan inkomsten kan een bewindvoerder het bedrijf niet voortzetten.

Doordat het faillissement nu is uitgesproken kan mr. Korteweg als curator effectief gaan snijden in de kosten. De wet maakt het hem mogelijk om het personeel op korte termijn te ontslaan en de huur van bedrijfspanden op korte termijn op te zeggen. Op deze manier wordt zoveel mogelijk waarde behouden voor de beleggers en overige schuldeisers terwijl mr. Korteweg zich beraadt op de te volgen strategie.

Hoe moet ik mijn vordering indienen bij de curator?

Het indienen van een vordering bij de curator is vrij eenvoudig. Een schuldeiser moet een schriftelijke verklaring opsturen aan de curator waaruit de aard en het bedrag van de vordering blijken. Deze verklaring moet vergezeld gaan van een bewijsstuk of afschrift van de vordering. Als belegger kunt u volstaan met bijvoorbeeld een scan of kopie van de brief van Centurion waaruit de hoogte van uw belegging blijkt. De curator kan uw vordering dan opzoeken in de administratie van Centurion. Voor de indiening van uw vordering kunt u een e-mail sturen aan mevrouw E.R. Schreur van DAAN Advocatuur & Notariaat. Het e-mailadres van mevrouw Schreur is: [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]. U kunt de vordering ook per post ter verificatie indienen. Het postadres is DAAN Advocatuur & Notariaat, t.a.v. E.R. Schreur, Tivolilaan 205, 6824 BV Arnhem.

update 1 augustus 2014

De rechtbank Arnhem heeft de surseance van betaling van Centurion omgezet in een faillissement. In de onderstaande nieuwsbrief gaat de Stichting kort hierop in.

nieuwsbrief 3 Stichting Beleggersbelangen Centurion

update 30 juli 2014

Vandaag gaat het Financieele Dagblad in op de situatie bij Centurion. Het initiatief van de Stichting staat op de voorpagina. Verderop gaat de krant in op de surseance van betaling en de dwangsom van de AFM. Er zijn aanwijzingen dat beleggers zijn afgelost met de inleg van nieuwe beleggers. Dit kan duiden op een piramidefonds. Het spreekt voor zich dat de belangenstichting dit onderzoekt in goed overleg met Mr. Korteweg.

update 25 juli 2014

Centurion Vastgoed B.V. heeft surseance van betaling aangevraagd. Vanmorgen heeft de rechtbank de surseance verleend. Mr. Wouter Korteweg is benoemd als bewindvoerder. In de tweede nieuwsbrief licht het bestuur van de Stichting dit kort toe.

nieuwsbrief 2 Stichting Beleggersbelangen Centurion

update 9 juli 2014

In de eerste nieuwsbrief licht het bestuur van de Stichting het collectieve initiatief toe. De Stichting krijgt veel respons. Meer dan 450 beleggers hebben zich aangesloten en iedere dag komen nieuwe inschrijvingen binnen. Daarnaast heeft de rechtbank een uitspraak gedaan in de procedure tussen Centurion en de AFM.

nieuwsbrief 1 Stichting Beleggersbelangen Centurion
De nieuwsbrief bevat hyperlinks naar de presentatie tijdens de beleggersbijeenkomsten in juni, de uitspraak van de rechtbank en de daaraan voorafgaande brief van de AFM. Deze links kunt u openen door erop te klikken (waarbij u eventueel de ctrl-toets ingedrukt houdt).

update 20 juni 2014

De Stichting heeft op 14, 18 en 19 juni haar initiatief gepresenteerd op een aantal bijeenkomsten voor beleggers. 370 beleggers hebben daaraan deelgenomen. Meer dan 300 beleggers hebben zich direct aangesloten bij de Stichting. De intentie is dat zoveel mogelijk beleggers zich zullen aansluiten. De Stichting zal een collectieve regeling voorbereiden en aan de beleggers voorleggen, waarmee de rechten van alle beleggers zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Hier vindt u de statuten van de Stichting en het inschrijfformulier voor de beleggers.