Publicaties

Depositogarantiestelsels herzien in Nederland en Europa

Depositogarantiestelsel(s) in Nederland en Europa herzien: van ex post naar ex ante en meer (E. van Kranenburg), Tijdschrift voor Financieel Recht, 2012/1-2