Publicaties

De (rechts)positie van het verantwoordingsorgaan en zijn leden

P. Laaper & H. van Meerten, De (rechts)positie van het verantwoordingsorgaan en zijn leden, TPV 2019/2