Publicaties

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Het recht van de exclusieve licentiehouder om op te treden tegen merkinbreuk (Dorothé Melchers), IER 2016/44