Roland van Liessum

Eind 2022 heeft Roland van Liessum zich aangesloten bij Keijser Van der Velden. Roland is een zeer ervaren civilist met bijzondere affiniteit voor pensioenvraagstukken. Hij heeft een bewezen staat van dienst in het pensioenjuridische domein, zowel aan de pensioen- als aan de vermogensbeheerzijde. Roland werkte voorheen bij achtereenvolgens ABP en APG.

Roland was tot 2005 adviseur van de sociale partners binnen de sectoren overheid en onderwijs en het bestuur ABP, waarbij het ging over de ontwikkeling en de uitvoerbaarheid van pensioenregelingen. Daarna heeft hij geadviseerd met betrekking tot pensioenvraagstukken in brede zin, waaronder uitbesteding, taakafbakening, waardeoverdrachten, aansprakelijkheid, zorgplichten en verzekeringen.

Op corporate niveau is hij zeer ervaren in de vormgeving van uitbestedingsrelaties tussen pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties. Hij is expert op de voor pensioenfondsen relevante vragen ten aanzien van governance, rechtspersonen- en vennootschapsrecht, AP-, AFM- en DNB-toezicht en compliance.

 

 

 

 

roland500x500

Contact

Roland van Liessum
rolandvanliessum@keijservandervelden.nl
+31 880 440 880